Pamela Anderson uppmanar svenska Landsbygdsministern att…

Pamela Anderson uppmanar svenska Landsbygdsministern att…

Inspirerad av Norges löfte om att förbjuda pälsfarmer skickade Baywatch-skådespelaren och djurrättsaktivisten Pamela Anderson idag ett brev å PETAs vägnar till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och uppmanade honom att stänga ner de 80 minkfarmer som fortfarande är i drift i landet, vilka för närvarande är under inspektion om djurens förhållanden på uppdrag av Regeringen.

”Miljoner av godhjärtade människor världen över – inklusive 78 procent svenska medborgare – välkomnar ett förbud för pälsfarmer, och jag skulle inte vara sen med att skåla i champagne,” skriver Anderson, och fortsätter att berätta om hur videoklipp från svenska pälsfarmer visar minkar instängda i trånga stålburar, vilket orsakar dem stor psykologisk smärta och de uppvisar tecken på självskadebeteende. ”Dessa fall är inte enstaka företeelser, utan bevis på ett utbrett lidande och systematisk misshandel.”

Hon sammanfattar, ”Sverige är framstående när det gäller många sociala problem, så jag hoppas att du håller med om att hålla djur i pyttesmå burar hela deras liv innan deras skinn slits av inte har någon plats i det moderna Sverige längre.”  

Hennes brev till Landsbygsminister Sven-Erik Bucht finns tillgängligt här.

Källa: PETA

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar