Full bloom

Konstauktion mot könsstympning

Var sjätte sekund könsstympas en flicka. Konsekvenserna är fruktansvärda, och de flesta lider i tystnad världen över. I Sverige lever 38 000 kvinnor med följderna av könsstympning.

Könsstympning av flickor sker nästan uteslutande innan de hunnit fylla 16 år. Övergreppet leder ofta till fysiska och psykiska problem, både kortsiktigt och långsiktigt. Trots den grova kränkning och att budskapet reflekterar en grov ojämlikhet mellan könen, fortgår könsstympning på grund av en rad sammanlänkande sociala traditioner och normer. Det är därför av största vikt att belysa allvaret i frågan – om ingenting förändras kommer ytterligare 68 miljoner flickor att utsättas för könsstympning fram till år 2030.

Konstnärer tolkar det kvinnliga könsorganet

För att uppmärksamma problematiken och samla in pengar till kampen mot könsstympning har den ideella föreningen Artwork 4 Change, på initiativ av Lip Intimate Care, startat ett konstprojekt där konstnärer fritt fått tolka det kvinnliga könsorganet. Konstverken finns sedan att buda på för allmänheten på Facebook och intäkterna går oavkortat till Plan Internationals arbete mot kvinnlig könsstympning.

Auktionen pågår till och med klockan 18, onsdagen den 30 januari. Här hittar du alla konstverk.

Vill du bidra till insamlingen utan att buda på en tavla kan du skänka valfri summa här.

Konstverk huvudbild: Nr. 33 "Full Bloom" 40 x 50 cm, akvarell och bläck, Linda Weissman

Powered by Labrador CMS