Tutorial: New years glitter makeup

Det var länge sen jag gjorde en smink tutorial så tog mig tiden att göra det nu inför nyår. Hoppas ni gillar:) Här kan ni se vad jag använde. 1. Börja med att prima ögonlocket. Ta sedan en silvrig skugga och applicera i ögonvrån till ungefär 1/3 del av ögonlocket. (Glöm inte att lägga lite löspuder under ögat för att lätt kunna borsta bort ögonskugga och glitter som faller ner) 2. Lägg nu en rosa skugga i mitten av ögonlocket och sudda ut lite över den silvriga. 3. Ta en lite mörkare rosa skugga och sudda ut i slutet av den andra rosa. 4. Nu lite lila ögonskugga i slutet av ögat. 5. Gör sedan en vinge med en svart skugga. Till allt detta använde jag en liten platt pensel. 6. Måla svart kajal på undre vattenlinjen och en bit under ögat. 7. Sudda ut det med en pensel. 8. Fixera den svarta kajalen med svart ögonskugga, sudda även ut den svarta skuggan. Vill man inte ha glitter kan man ju stoppa här och bara applicera lösögonfransar och mascara. 9. Men vill man ha glitter så blöt en liten pensel med lite linersealer/mixing medium och doppa i silvrigt multiglitter, Tryck sedan fast glittret ovan på den silvriga skuggan. Även en bit över den rosa. 10. Gör sedan samma som steg 9. Fast använd rosa, mörkare rosa, och lila glitter enligt bild. Applicera sedan bara ett par lösögonfransar och mascara. Eventuellt lite eyeliner för att fixa vingen. Sen så är du klar för en Glittrande Nyårsafton:) /English translation at the bottom It was a long time since I did a makeup tutorial, so I took the time to do one for New years eve. Hope you like it:) You can see what I used here 1. Start by priming the eyelid. Then take a silvery shadow and apply in the corner of the eye to about 1/3 of the eyelid. (Do not forget to put some loose powder under the eye so you can easily brush off eye shadow and glitter that falls down) 2. Now add a pink shade in the middle of the eyelid and blend out a bit over the silver. 3. Take a little darker pink shadow and blend at the end of the lighter pink. 4. Now some purple eye shadow at the end of the eye. 5. Then make a wing with a black eye shadow . (To all this, I used a small flat brush) 6. Apply a black eye pencil on the lower waterline, and a bit under the eye. 7. Blend it with a brush. 8. Fixate the black eye pencil with black eye shadow, also blend the black eyeshadow. If you don´t want glitter you can stop here and just apply false eyelashes and mascara. 9. But if you want glitter just wet a small brush with some liner sealer/mixing medium and dip in a silvery multi glitter, then push the glitter in place on top of the silvery eye shadow. And a bit over the light pink. 10. Then do the same as step 9. But use pink, darker pink, and purple glitter as illustrated on pic. Then just apply just a pair of false eyelashes and mascara. Possibly a little eyeliner to fix the wing. Then you're ready for a Sparkling New Year's Eve:)