Om Devote.se

Devote.se är en svensk bloggplattform och Sveriges största mötesplatser för unga tjejer. Varje vecka besöker över 600.000 personer sajten. Devotes bloggverktyg är egenutvecklat och rankas som ett av de bästa som finns på marknaden. Devotes redaktion bevakar allt som sker på den svenska bloggscenen. I Sverige skriver cirka 600.000 personer en blogg och vår ambition är att vara "lokaltidningen" i detta universum. På Devote driver ca 50.000 personer en blogg, några av dem är Sveriges största. Varje dygn startas det över 300 nya bloggar. Medelåldern på Devote är 18.5 år. Devote.se är en del av Stampen-gruppen och har sitt säte i Stockholm.

Kontakta Devote.se

Allmänna frågor om sajten
kontakt@devote.se

Användarfrågor och Supportärenden för blogg
Klicka här för att kontakta

Press och Samarbeten
Katharina Kuylenstierna
+46 (0)70 812 92 75

Redaktion

Margaux Dietz
margaux@devote.se

Behöver du prata med någon?

Kontakta gärna en tjejjour via chatt, mail eller telefon. Du kan höra av dig om vad som helst och självklart kan du vara anonym. Här ser du vilka tjejjourer som har öppet just idag: http://www.tjejjouren.se/kontakta-en-jour/jourtider

Titta gärna i Tjejguiden också. Där finns fakta om allt ifrån anorexia till övergrepp.

ANSVARSFÖRHÅLLANDEN FÖR PUBLICERAT MATERIAL

Ansvarig utgivare

Redaktionellt material som publiceras på Devote.se regleras i yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare är VD för Stampen Fashion Media AB/Devote.se Katharina Kuylenstierna.

Bloggar, kommentarer och forum

Utgivarskapet omfattar inte användargenererat material som t.ex. bloggar, kommentarer och forum. Där är du själv straffrättsligt ansvarig för dina inlägg och Devote.se påtar sig inte något ansvar, vare sig civil- eller straffrättsligt för dessa inlägg utöver vad som följer av lag.

Devote.se förhandsgranskar inte publicerat material i bloggar, kommentarer eller forum och kan inte göras ansvarigt för innehållet i detta material.

Devote.se har ett tillsynsansvar enligt lagen om elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Vi tar därför bort inlägg som bryter mot svensk lag eller som vi av andra skäl anser olämpliga. Användare som grovt eller återkommande bryter mot användarvillkoren stängs av.

Det du skriver i dina inlägg får inte:

  • Kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga
  • Innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll
  • Innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi
  • Innebära att du bryter en tystnadsplikt
  • Innefatta spridning av datavirus

I dina inlägg får du bara använda sådant material som du själv producerat och har upphovsrätten till, eller material för vilket du fått upphovsrättsinnehavarens tillstånd att distribuera vidare.

Om dina inlägg eller bidrag har ett innehåll som på ett eller annat sätt leder till att Devote.se blir skadeståndsskyldigt gentemot tredje part är du skyldig att hålla Devote.se skadeslös.

Information enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Vi (Devote.se) kommer att behandla dina personuppgifter. Med "vi" eller "oss" avses i detta sammanhang bolag inom den bolagsgrupp som vi ingår i. Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som medlem.

Vi har som ambition att informera och underhålla dig som medlem samt tillhandahålla nyttiga och efterfrågade tjänster. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du skall få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra tjänster och erbjudanden, till exempel genom att bli medlem, använda våra tjänster, logga in på särskilda delar av Sajten eller genom att använda någon annan av de tjänster på Internet som vi erbjuder ? själva eller i samarbete med våra samarbetspartners. Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden.

Genom att godkänna våra allmänna villkor samtycker du även till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Om du har några frågor, kontakta Katharina Kuylenstierna +46 (0)70 812 92 75