THISTLE AND WEEDS

Annat jag blir glad av just nu: tistlar! Den här fina buketten stod i ett showroom häromveckan.