Kungafamiljen är som djur i bur.

Prinsessan Estelle är bara drygt ett år gammal, men redan nu släpper hon en bönebok. Det är förstås fint att hon inte bara funnit sig tillrätta i sin tro, så liten hon är, utan att hennes gudsrelation dessutom är så mogen att hon känner sig redo att ta sig an andras andliga utveckling. Och det är verkligen tur att hon har valt just den kristna vägen. Svensk lag har nämligen slagit fast att kungafamiljen måste bekänna sig till ”den rena evangeliska läran”. Det står dessutom uttryckligen att de måste fördöma kätteri. Det är därför inte bara önskvärt att prinsessan Estelle manifesterar sin tro genom böneböcker, lagen uppmuntrar dessutom henne att smutskasta till exempel judar och muslimer, eller muhammedaner som lagtexten kallar dem. (Det vore intressant att se henne skriva en bok i den andan.) Religionstvånget går stick i stäv med FN:s konvention för mänskliga rättigheter. Den säger även att alla har lika värde och rättigheter, och att man inte får göra skillnad på människor på grund av till exempel börd eller ställning – men i Sverige föds alltså en viss familj till översåtar, och övriga medborgare till undersåtar. Det står vidare i konventionen att alla har rätt till tankefrihet och yttrande- frihet – men kungafamiljen har avsagt sig sin rösträtt. Och det där med att alla ska vara lika inför lagen? I Sverige kan inte statschefen, kungen, åtalas för brott. På ett sätt är de kungliga överlägsna oss. Vi passar upp på dem, svassar för dem. Men om man ser till det allra mest grundläggande så är det ju faktiskt så att vi håller dem fångna. Som djur i bur är kungafamiljen. Visserligen är buren gjord av guld, men en bur är det likväl. Det finns folk som himlar med ögonen åt hela diskussionen, som inte tycker att det här med monarkin spelar någon roll. Det är bara en symbol, menar de. Och ja. Om man bortser från att det handlar om verkliga människor så är detta onekligen ett stort problem: Vad kungahuset symboliserar. Det är snart ett år sedan Hennes Kungliga Höghet Prinsessan Estelle Silvia Ewa Mary Bernadotte döptes i Slottskyrkan i Stockholm. Estelle är ett gammalt franskt ord för stjärna, men den annars så hovsamma populärhistorikern Herman Lindqvist var icke imponerad av namnet. ”Det låter ju som en nattklubbsdrottning!”, fnös han. Estelle skulle i så fall inte bli den första medlem av kungahuset att bränna sitt socialbidrag, apanaget, på att festa. Men med nattklubbsdrottning menar väl Herman Lindqvist snarare sorten som skrattar med stor röd mun och röker starka cigaretter och dansar med främmande män hela natten; som sedan smyger hem barfota med grynings- ljuset som ett glitter i paljettklänningen. Jag har svårt att tänka mig en framtid där Estelle vore fri att välja det livet, som förstfödd till vår kronprinsessa är hennes liv mer eller mindre utstakat. Men jag hoppas så att han får rätt. Krönika publicerad i Metro.