Du pratar strunt, Mats Dagerlind.

Mats Dagerlind "anser att en nation och ett folk skall reproducera sig själv och bevara sin särart" - men han är inte rasist. Han menar att män av naturen är mer arbetsamma än kvinnor och att feminismen är "repressiv" eftersom den driver män "att känna ångest och skuld" för att de inte hjälper till hemma - men han är inte antifeminist. Han tar heller inget ansvar för de hetsande hätska texter som publiceras på Avpixlat - där är han bara krönikör. Under våren har Mats Dagerlind bland annat deltagit i Publicistklubbens debatt, citerats i Aftonbladet och nu fått sina ord tryckta på Expressens kultursida, men trots det upplever han att han förnekas "en röst i det offentliga samtalet". Du har en röst, Mats Dagerlind. Problemet är att du använder den till att prata en ofantlig massa strunt. Slutreplik publicerad på Expressens kultursida.