Dear beauty brands, stop it with the pedophile vibe.

Sällan känner jag att jag måste skriva av mig kring saker, men det finns en sak som gnagt på mig nåt så djävulskt med beautyindustrin senaste åren. Det hände i takt med att social media kom att bära en primär roll i många varumärkens marknadsföring, fort gick de från sin sakliga vuxna approach till att anamma en "YAAS QUEEN SLAY SQUAD GOALS ON FLEEK"-down-with-the-kids-attityd för att fånga den mest interaktiva och köpstarka (läs: lättindoktrinerade) målgruppen i sociala medier: Unga tjejer. För vem fan bryr sig var, hur och för vem vi marknadsför, bara vi får stor räckvidd och många sälj. Produkter ges svinbarnsliga förpackningar och namn för att tilltala Instagramcrowden samtidigt som den uråldriga sex sells-inställningen bibehålls. Tadaa, den störda marketing-pedofilin är född. Säg den rosaglittriga (och enligt utsago verkanslösa) ansiktsmasken med äkta guld i vid namn Glow Job som Too Faced lanserade nyligen till exempel, är produkten marknadsförd mot barn vilket rätt och slätt är olagligt, eller är det en brutal infantilisering av vuxna? Who knows helt ärligt, och jag avskyr båda. Det handlar alltså inte om att jag är en surtant som hatar foofoo i mina beautyprodukter, jag kan absolut uppskatta tacky rafs. Jag vill däremot INTE ha barn-rafs som anspelar på att jag ska knulla mitt rouge. Jag vill inte att barn ska vilja ha rouge som vill knullas med. Och de gånger vi besparas anspelan på sex så vill jag som vuxen människa oavsett inte köpa makeupprodukter för 500 spänn som ser ut som något från Lekbiten. Inte ska barn heller behöva känna något slags dragning till produkter i en sådan prisklass. Det går verkligen inte ihop åt något håll. Jag KAN EJ FÖRSTÅ. Kära beautyvarumärken (Ja Too Faced, det är er jag huvudsakligen tittar på), kan vi bara få slippa makeupprodukter som ser ut som glittriga enhörningskukar tack? Det är inte bra för någon eller till något. Välj er målgrupp, marknadsför och prissätt efter den. Att med sex sälja infantila produkter för en femhunka är fan det sjukaste ni någonsin hittat på, och jag hoppas att det går över jävligt fort. Skärp er. Why.   WHY.   I rarely feel the need to get things off my chest, but a certain phenomenon in the beauty industry over the last years has been really fucked up. It happened as social media became the primary role in a lot of companies marketing, they quickly swapped their objective adult approach for a ”YAAS QUEEN SLAY SQUAD GOALS ON FLEEK”-down-with-the-kids attitude to catch the most interactive and affluent (read: easily indoctrinated) target group: Young girls. Because who the hell cares where, how and to whom we market, as long as we get a huge reach and a lot of sales. Products get insanely immature packaging and names to appeal to the Instagram crowd while they still hold on to the ancient sex sells attitude. Tadaa, the fucked up pedo marketing is born. Let’s talk about the sparkly pink face mask (with zero skincare benefits) infused with real gold named Glow Job that Too Faced launched a while ago for example, is the product marketed towards kids which right off the bat is illegal, or is it a brutal infantilization of adults? Who knows to be honest, and I hate both. This is not about me being a pissed old lady who hates foofoo with my beauty products, I can definitely appreciate tacky stuff. What I DON'T want is tacky kids stuff that tells me I should go fuck my blush. I don't want children to be interested in blushes that want to get fucked. And the times that we're spared from the sexual approach I still, as an adult, don't want to buy makeup products for 50 bucks that look like something from Toys 'R' Us. Children shouldn't either be lured in with products within that sick price bracket. It just doesn't add up in any way, I CAN'T UNDERSTAND. Dear beauty brands (Yes Too Faced, I'm mainly looking at you), can we just not do makeup products that look like sparkly unicorn dicks, please? They're not good for anyone or anything. Choose your target group, market and set prices accordingly. To sell infantile products with sex for 50 bucks is the sickest fucking shit you've been up to ever, and I hope it passes quick as hell. Get your shit together.   Festival Refresh Face Mist, who doesn't want a $24 bottle of cringe on hand when you're smacked out in a tent.   Glamglow are good at doing stupid shit too, like their Sonic the Hedgehog face mask. Marketing skincare towards 12 year olds 20 years ago, yeah, spot on you guys. I also appreciate the social affirmation of getting to use the hashtag #gamingandmasking that they're pushing. Hold my phone for a sec while I throw up will you?